RAF'ın gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için lütfen giriş yapınız!
ile bağlan.
Künye
Dörken Sistem AŞ
RAF Ürün Kodu
1200A

Yayınlanmış Diğer Ürünleri

Dörken'den DELTA®-NP DRAIN Koruma ve Drenaj Levhası

Yapıların kalıcılığına etki eden en büyük unsurlardan biri su. Suyun, yapılar üzerinde, kendi kimyası ve fizik gücünden kaynaklanan muazzam bir etkisi var ve bu güce karşı durabilmek için yapıların da uygun malzeme ve teknik ile mücadeleye hazır hale getirilmesi gerekmekte. Ülkemizde özellikle 1999 depremi sonrasında yapının yük taşıyan elemanlarının bu mücadeleye dayanıklı olması gerektiği bilinci önemli ölçüde yaygınlaştı.

Yeni dönemde, suya karşı verilen mücadeleyi daha etkin bir hale getirmek için ise yukarıda bahsi geçen malzemelere ek olarak drenaj malzemeleri de kullanılmaya başlandı.

Drenajın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yapı ile zemin arasında suyun kendine yol bulabileceği sürekli bir boşluğun varlığı gerekli. Zaman içerisinde zemin sularının taşıdığı malzemeler ile bu boşluğun kapanmaması için suyun filtrelenmesi gerekmekte. Sistemin uzun yıllar sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için üretiminde kullanılan hammaddeler de çok önemli. Toprak altında çürümeden uzun yıllar hizmet verebilecek doğru hammaddelerin ve katkı malzemelerinin bu malzemelerin üretiminde muhakkak kullanılması zorunlu. Bu amaçla, Avrupa’da 1980’lerin başından bu yana yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) mamül kabarcıklı levhalar kullanılmaya başlandı. HDPE kabarcıklı levhalar, düşük maliyet, uygulama kolaylığı avantajlarının yanı sıra toprakta çürümeye, bakteri, alkalin ve kimyasallara dayanıklı ve içme suyuna zararsız, doğa dostu ürünler.Farklı derinliklerde zeminden gelen yükler de farklı olmakta. Bu nedenle, temel derinliğine ve gelen yatay yüklerin büyüklüğüne bağlı olarak doğru mukavemet dayanımına sahip drenaj levhasının seçimi de sağlıklı bir şekilde hizmet verecek sistem yaratmak için gerekli. Daha derin temel yapılarında dayanım mukavemeti yüksek drenaj levhaları kullanılmalı. Artan derinlikle beraber ve zemin sularının mevcudiyetine göre, malzemelerin drenaj kapasitelerine de muhakkak dikkat edilmeli. Maalesef bilinçsiz yönlendirmeler nedeniyle yanlış malzemelerin kullanımı, ülke ve aile ekonomisine verilen zararların başında geliyor. Mevcut yeraltı sularının ve yağmur sularının yapıdan mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde uzaklaştırılarak yapıyı suyun etkilerinden korumaya yarayan bu ürünlerin farklı çeşitleri bulunuyor. Ülkemizde yapılan en sık hatalardan birisi ise su izolasyon malzemelerinin geri dolgu işlemi esnasında korunmasını sağlayan kabarcıklı levhalar ile drenaj levhalarının birbirine karıştırılması. Görüntü itibariyle benzeşen bu malzemeleri birbirinden ayıran en önemli özellik, drenaj levhalarında bulunan ve suyu fi ltrelemeye yarayan jeokompozit keçe.Kabarcıklı koruma levhaları, basınca dayanıklı yüzeylerin korunması ve güç aktarım özellikli zeminleri suya ve zedelenmeye karşı koruma amaçlı uygulanır. Basınca karşı dayanıklı yalıtımları koruma amaçlı kullanılan kabarcıklı levhalar için önerilen uygulamada kabarcıklar yalıtıma doğru ayarlanarak döşenir. Kabarcıklı koruma levhalarının döşenmesinde kabarcıkların toprak tabakasına doğru uygulanmaması önerilir çünkü öncelikle “örselenme bölgesi” etkisi bu şekilde kaybolur. Diğer taraftan, kabarcıklı koruma levhası döşendikten sonra üzerine direkt olarak dökülen geri dolgu malzemesi kabarcıklar arasına tutunmaya ve yerleşmeye çalışırken kopmalara yol açabilir.

Geçirgenliği yüksek malzemelerin kullanımında, örneğin balast, çakıl veya bazı kum çeşitleri gibi, daha ince bileşenler veya organik maddeler akan suyun yolunu tıkayarak su birikmesine neden olabilir. Genellikle olduğu gibi kazılan çukurdan çıkan malzeme geri dolgu işleminde kullanıldığında, çoğunlukla gecikmeli sızma ortaya çıkacak ve dolayısıyla su birikmeleri meydana gelecek.Yalıtımın korunmasında kullanılan malzemede boşluklar oluşmuş ise, su birikintisi bu anlamda önemli risk taşıyor. Bu durum, örneğin XPS levhalarında sıkça karşılaşılan bir sorun. Bu
levhalarda çatlak veya boşluk olması halinde, yüzey, katman ve sızıntı suları için geçit oluşturur. Sonuç olarak, oluşan su birikimiyle su basıncı direkt olarak yalıtıma etki eder. Bu durumda, yapı ve yalıtım, hatalı koruma ve uygulamadan dolayı, deprem, don veya benzeri olaylara karşı zayıf kalır ve suyun yapı konstrüksiyonuna sızması kaçınılmaz olur.Toprakla temas eden yapı elemanlarına uygulanan yalıtımın uzun süre fonksiyonunu koruyabilmesi için güvenli bir koruma ve drenaj sistemi gerekli. Su ve nemi yan taraftaki topraktan alarak aşağıya iletme yoluyla dikey alan drenajı yapacak bir drenaj levhası ile (örneğin DELTA®-NP-DRAIN) temel alanına döşenecek ve suyu dışarı yönlendirecek drenaj borularından oluşan drenaj sistemi en güvenilir korumayı sağlar. DELTA®-NP-DRAIN ile DIN 18195-4 ve 6'ya göre geri dolgu işlemi için, hafriyat gibi yüksek geçirgenlik özelliğine sahip olmayan malzemeler de kullanılabilir.TS EN 13252 standartlarına uygun olan DELTA®- NP DRAIN, temel duvarlarında yüzey, katman ve sızıntı sularına karşı maksimum koruma sağlıyor. Drenaj levhası sayesinde, depremden dolayı hasar görmüş binalarda dahi yalıtımların toleransı özellikle yükseliyor. Su, duvar ile temas etmeden kabarcıklı levha tarafından drenaj borularına yönlendiriliyor.

DELTA®-NP DRAIN, kabarcıkları toprak tabakasına bakacak şekilde döşendiğinden, kabarcıkları yalıtımlı temel duvarına bakan kabarcıklı koruma levhalarına oranla, basınca dayanıklı zeminle 3 katı daha büyük temas alanı kaplıyor. Bu da, oluşacak hidrostatik yüklenmenin daha büyük alanlara dağıtılabilmesi ve bu sayede daha güvenilir koruma sağlanması anlamına geliyor.Toprakla temas eden yapı parçalarındaki yalıtımların mekanik etkilere, su ve neme karşı korunması, kabarcıklı levhalar sayesinde mümkün. Ancak, geri dolguda hafriyatın kullanılması durumunda, sızıntı ve katman sularının yapıdan uzaklaştırılması son derece önemli. Topraktan gelecek suların süzülerek yapıdan uzaklaştırılması işlemi için geçirgenliği yüksek malzemelerin kullanılması çok maliyetli olup risk oranı da yüksek. Drenaj sistemi olarak DELTA®-NP-DRAIN koruma ve drenaj levhası, bu açıdan maliyeti düşük güvenilir çözüm sağlıyor.

Pin It