AltyapıÜrün

BTM Bituproof Temel Bohçalama Sistemi

BTM BituProof Sistemi, yapılaşmanın yoğun olduğu kent merkezlerinde bitişik nizam vaziyette inşa edilecek yapıların ve kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden yapılacak binaların temellerinde su yalıtımını pratik, güvenli, uzun ömürlü ve ekonomik bir şekilde çözmek için tasarlanmıştır.

Bitişik nizam yapıların bulunduğu kesimlerde temel çukuru dik olarak açıldığı ve su yalıtım membranlarının yapıştırılacağı uygun bir yüzeyin elde edilmesi gerektiği için dıştan bohçalama sistemlerine göre daha komplikedir. Buna ek olarak, iksa sistemine yapıştırılmış olan membranın yapının statik perde duvarına da yapışması, statik perde ile su yalıtım membranı arasında tam yapışmanın sağlanması ve böylelikle tam geçirimsiz bir sistem elde edilmesi yakın bir zamana kadar mümkün olamamaktaydı.

BTM BituProof Sistemi, tüm bu zorlukları elimine ederek uygulamada sağladığı kolaylıkların yanı sıra gerek temel tabanında, gerek perde duvarda dökülen taze betona mükemmel bir yapışma sağlayarak tam bir su geçirimsizliğinin elde edilmesini olanaklı kılmaktadır.

Sistem Bileşenleri:

BTM BituProof Y
Sistemin temel tabanında (radye altında) kullanılan birinci kat membranı BTM BituProof Y, SBS katkılı elastomerik modifiye bitümlü, yüksek mukavemetli özel polyester keçe taşıyıcılı, binileri şalümo ile yapıştırılan ve üst yüzeyi ikinci kat membran BTM BituProof Protector’a mükemmel aderans sağlayan üstün vasıflı bir membrandır. BTM BituProof Y uygulamasını takiben, ikinci kat koruyucu membran olarak BTM BituProof Protector kullanılması tavsiye edilir.

BTM BituProof Protector
BTM BituProof Protector, alt yüzeyi kendinden yapışkanlı, üst yüzeyi dökülecek taze radye betonuna mükemmel şekilde yapışan ve beton ile membran arasında tam bir su geçirimsizliğini sağlayan özel mineral kaplıdır. BTM BituProof Protector, radye betonu dökümü öncesinde donatılar yerleştirilirken, yüksek mukavemeti sayesinde olası mekanik tahriplere karşı sistemi mükemmel bir şekilde korur.

BTM BituProof D
Sistemi oluşturan elemanlardan BTM BituProof D, modifiye bitüm teknolojisinin en gelişmiş tekniklerini, kendinden yapışkanlı elastomerik SBS modifiye bitümüyle ve her türlü çekme ve yırtılmaya karşı çok yüksek dayanımı olan özel keçesiyle birleştirdiği için en zorlu koşullarda kolaylıkla uygulanabilmektedir. BTM BituProof D’nin özel mineral kaplı üst yüzeyi taze betona mükemmel aderans sağlayarak statik perde betonu ile membran arasında su geçirimsizliğini sağlar.

İlgili Yazılar
AltyapıÜrün

Su Yalıtımı İçin Güçlü Çözüm BT2K 750

İnce YapıÜrün

BTMSEAL Alfa Hibrit ile Kırıp Dökmeden Yalıtım Çok Kolay

AltyapıÜrün

Cepheler ve Eğimli Çatılar İçin DELTA®-VENT SA